वर्तमान कार्यकारी सदस्यहरु

श्री भिम बहादुर गुरुङ्ग

अध्यक्ष

समन्वय कर्ता

श्री भिम बहादुर गुरुङ्ग
समन्वयकर्ता

पछिल्ला समाचारहरु

APHIN सम्बद्ध संस्थाहरूद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरू र गतिविधिहरू