वर्तमान कार्यकारी सदस्यहरु

श्री राम राज श्रेष्ठ

अध्यक्ष

समन्वय कर्ता

श्री राम राज श्रेष्ठ
समन्वयकर्ता

पछिल्ला समाचारहरु

APHIN सम्बद्ध संस्थाहरूद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरू र गतिविधिहरू