श्री भिम बहादुर गुरुङ्ग

श्री भिम बहादुर गुरुङ्ग

कार्यरत कंम्पनी तथा संस्था

अफिनमा सदस्यताको ईतिहास

  • उपाध्यक्ष, बर्तमान कार्यसमिति, 2022 AD - Till now, केन्द्र
  • समन्वयकर्ता, कर्णाली प्रदेश कार्यसमिति, - , कर्णाली
  • अध्यक्ष, कर्णाली प्रदेश कार्यसमिति, - , कर्णाली
श्री भिम बहादुर गुरुङ्ग
अध्यक्ष