श्री गजेन्द्र वीर चन्द

श्री गजेन्द्र वीर चन्द

कार्यरत कंम्पनी तथा संस्था

अफिनमा सदस्यताको ईतिहास

  • उपाध्यक्ष, बर्तमान कार्यसमिति, 2022 AD - Till now, केन्द्र
  • उपाध्यक्ष, तेईसौं ‌साधारण सभाबाट मनोनित कार्यसमित, 2016 AD - 2022 AD, केन्द्र
  • उपाध्यक्ष, चौधौं साधारण सभाबाट मनोनित कार्यसमिति, 2014 AD - 2016 AD, केन्द्र
  • समन्वयकर्ता, सुदुरपश्‍चिम प्रदेश कार्यसमिति, - , सुदूर पश्चिम
श्री गजेन्द्र वीर चन्द
समन्वयकर्ता