श्री हरि प्रसाद रिजाल

श्री हरि प्रसाद रिजाल

कार्यरत कंम्पनी तथा संस्था

अफिनमा सदस्यताको ईतिहास

  • वरिष्ठ उपाध्यक्ष, बर्तमान कार्यसमिति, 2022 AD - Till now, केन्द्र
  • उपाध्यक्ष, तेईसौं ‌साधारण सभाबाट मनोनित कार्यसमित, 2016 AD - 2022 AD, केन्द्र
  • उपाध्यक्ष, चौधौं साधारण सभाबाट मनोनित कार्यसमिति, 2014 AD - 2016 AD, केन्द्र
  • सचिव, तेह्रौं साधारण सभाबाट मनोनित कार्यसमिति, 2011 AD - 2014 AD, केन्द्र
  • सदस्य , बाह्रौं साधारण सभाबाट मनोनित कार्यसमिति, 2009 AD - 2011 AD, केन्द्र
श्री हरि प्रसाद रिजाल