डा. शंकर ढकाल

डा. शंकर ढकाल

कार्यरत कंम्पनी तथा संस्था

अफिनमा सदस्यताको ईतिहास

  • उपाध्यक्ष, बर्तमान कार्यसमिति, 2022 AD - Till now, केन्द्र
डा. शंकर ढकाल
उपाध्यक्ष