बसन्त कुमार चौधरी

बसन्त कुमार चौधरी

कार्यरत कंम्पनी तथा संस्था

अफिनमा सदस्यताको ईतिहास

  • नि. वर्तमान अध्यक्ष, बर्तमान कार्यसमिति, 2022 AD - Till now, केन्द्र
  • अध्यक्ष, तेईसौं ‌साधारण सभाबाट मनोनित कार्यसमित, 2016 AD - 2022 AD, केन्द्र
  • अध्यक्ष, चौधौं साधारण सभाबाट मनोनित कार्यसमिति, 2014 AD - 2016 AD, केन्द्र
  • वरिष्ठ उपाध्यक्ष, तेह्रौं साधारण सभाबाट मनोनित कार्यसमिति, 2011 AD - 2014 AD, केन्द्र
  • उपाध्यक्ष, बाह्रौं साधारण सभाबाट मनोनित कार्यसमिति, 2009 AD - 2011 AD, केन्द्र
  • सदस्य , पहिलो साधारण सभाबाट मनोनित कार्यसमिति, 1999-03-13 AD -
बसन्त कुमार चौधरी
नि. वर्तमान अध्यक्ष