श्रीमती स्वरुपा श्रेष्ठ

श्रीमती स्वरुपा श्रेष्ठ

कार्यरत कंम्पनी तथा संस्था

अफिनमा सदस्यताको ईतिहास

  • कोषाध्यक्ष, बर्तमान कार्यसमिति, 2022 AD - Till now, केन्द्र
  • कोषाध्यक्ष, तेईसौं ‌साधारण सभाबाट मनोनित कार्यसमित, 2016 AD - 2022 AD, केन्द्र
  • सदस्य , चौधौं साधारण सभाबाट मनोनित कार्यसमिति, 2014 AD - 2016 AD, केन्द्र
श्रीमती स्वरुपा श्रेष्ठ