मणीराज पौडेल

मणीराज पौडेल

कार्यरत कंम्पनी तथा संस्था

अफिनमा सदस्यताको ईतिहास

  • समन्वयकर्ता, बर्तमान कार्यसमिति, 2022 AD - Till now, केन्द्र
  • प्रशासकिय अधिकृत, कर्मचारीहरु केन्द्र, - , केन्द्र
मणीराज पौडेल