डा. पदम बहादुर खडका

डा. पदम बहादुर खडका

कार्यरत कंम्पनी तथा संस्था

अफिनमा सदस्यताको ईतिहास

  • अध्यक्ष, बर्तमान कार्यसमिति, 2022 AD - Till now, केन्द्र
  • सदस्य , तेह्रौं साधारण सभाबाट मनोनित कार्यसमिति, 2011 AD - 2014 AD, केन्द्र
डा. पदम बहादुर खडका
अध्यक्ष